Nieuwsoverzicht

07-6-2018

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.


Wie werkt met gegevens van personen heeft te maken met de regels rond privacy. Ook voor een vereniging is het daarom belangrijk te weten hoe die regels er uit zien en waarmee rekening moet worden gehouden. Welke basisprincipes zijn er? Hoe ga je om met de ledenadministratie? Hoe moet je omgaan met een datalek? Wanneer is er sprake van het verwerken van persoonsgegevens? Wanneer ben je verplicht om leden te informeren als je persoonsgegevens verwerkt en hoe doe je dat dan? Verenigingen werken met partijen samen om gegevens te verwerken. Welke afspraken moet je hierover maken en wie is nu waar verantwoordelijk voor? Belangrijke vragen die een bepaald risico met zich meebrengen als je hier als sportvereniging niet bij stil staat.
Ook zwemverenigingen moeten aan deze wetgeving voldoen. Om tijdig aan de nieuwe regelgeving te voldoen, moet elke vereniging stappen ondernemen. De AVG-tool, ontwikkeld door NOC*NSF in samenwerking met de Stichting AVG en de sportbonden, kan verenigingen hierbij helpen.


Op de website van de KNZB wordt meer toelichting gegeven op de AVG, veel gestelde vragen, het beleid en statement van de KNZB.

30-4-2018

Op 26 april jl. werd in Breda door de Burgemeester de heer Henk Klerkx benoemt tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Deze onderscheiding heeft hij gekregen door de vele werkzaamheden die hij voor zowel de Zwembond, Triatlonbond als mede voor de Single Swim van Breda heeft gedaan.
De heer Klerkx heeft gedurende vele jaren als scheidsrechter opgetreden binnen het wedstrijdzwemmen van de regio Zuid (en de Kring Noord-Brabant)
Zijn inzet bij de jaarlijks terugkerende Regio kampioenschappen en de scholenwedstrijden kan niet genoeg benadrukt worden. De opvoedkundige bijdrage in het opvangen en begeleiden van de jeugd wordt daarbij als bijzonder waardevol ervaren. Het algemeen belang is hiermee ten volle gediend.
Naast zijn officialschap is hij ook jarenlang secretaris geweest van de kring Noord-Brabant.
Het mag duidelijk zijn : De KNZB is trots op z’n vrijwilligers, waar hij dus al zo’n lange periode een exponent van is.

02-4-2018

Woensdag 28 maart jongst leden vond de Regioraad plaats. Tijdens deze vergadering is de heer Jos Mous verkozen tot voorzitter van de regio Zuid. Daarmee is de heer Henk ten Voorde afgetreden als voorzitter maar is nog wel als vicevoorzitter lid gebleven van het bestuur.
Ook mevrouw Corrie van Tongerloo (Schoonspringen) is terug getreden als bestuurslid en wordt op gevolgd door de heer Louis de Groot.
Mevrouw Corrie van Tongerloo en de heer Klaas van Egmond zijn benoemd tot lid van verdienste van de KNZB Regio Zuid waarmee wij hen willen bedanken voor hun jarenlange inzet in de regio en de vroegere kringen.


Verder is de heer Henk ten Voorde benoemd tot Erelid van de KNZB Regio Zuid.

Van de 7 ingezonden vlogs heeft de onafhankelijke jury PSV (Synchro team) als winnaar uitgeroepen De tweede plaats was voor de vereniging Zegenwerp. Wij willen alle inzenders bedanken voor hun bijdrage.

20-3-2018

Op 14 april a.s. vindt de uitvoeringenwedstrijd plaats van de Regiokampioenschappen synchroonzwemmen KNZB Zuid.

Deze wedstrijd zal plaatsvinden in zwembad Geusselt te Maastricht; meer informatie over tijdstip en regelgeving vindt u elders op de website.

Volgt u ons al via Facebook? hier wordt u regelmatig op de hoogte gehouden voor korte nieuwtjes namens Synchroonzwemmen Regio Zuid.

https://www.facebook.com/Synchroonzwemmen-KNZB-Regio-Zuid-236154930160666/?ref=bookmarks

2 pagina's1 2 >