Nieuwsoverzicht

05-11-2018

Beste vereniging,

Gisteravond bereikte ons het bericht dat in TM de 100m wisselslag limieten voor de heren niet zichtbaar zijn en dus niet automatisch omhoog komen bij het draaien van de limietlijsten.

Dit vinden wij natuurlijk erg vervelend, zeker omdat na jaren van afwezigheid deze afstand weer op het programma staat.

Tot op heden hebben wij de oorzaak niet kunnen achterhalen, wij vermoeden dat dit in dezelfde lijn valt als de ontbrekende limieten voor de estafettes heren.

Om er toch voor te zorgen dat we een goed kampioenschap te kunnen wegzetten en een eventuele oplossing in de vorm van een .lxf nog wel even op zich kan laten wachten willen wij de volgende procedure in gang zetten:

- De inschrijvingstermijn voor de RWK, welke sluit woensdag 07 november 20.00 uur, blijft onveranderd.

- Tot zaterdag 10 november 20.00 uur kan de vereniging inschrijver per mail in tekst vorm (dus geen .lxf of andere documenten) de namen doorgeven dan de mannelijke zwemmers die in aanmerking komen voor een limiet op de 100m wissel en deze willen zwemmen, indien deze niet op tijd of juist in het ingestuurde .lxf bestand is gekomen. Wij zullen deze handmatig toevoegen aan de wedstrijd met de juiste tijd.

- Na zaterdag 10 november 20.00 uur kan men alleen nog de 100m wissel toevoegen conform de bepalingen (boete รก 15 euro als "te late inschrijving")

25-10-2018

Volg de link voor meer info.

07-6-2018

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.


Wie werkt met gegevens van personen heeft te maken met de regels rond privacy. Ook voor een vereniging is het daarom belangrijk te weten hoe die regels er uit zien en waarmee rekening moet worden gehouden. Welke basisprincipes zijn er? Hoe ga je om met de ledenadministratie? Hoe moet je omgaan met een datalek? Wanneer is er sprake van het verwerken van persoonsgegevens? Wanneer ben je verplicht om leden te informeren als je persoonsgegevens verwerkt en hoe doe je dat dan? Verenigingen werken met partijen samen om gegevens te verwerken. Welke afspraken moet je hierover maken en wie is nu waar verantwoordelijk voor? Belangrijke vragen die een bepaald risico met zich meebrengen als je hier als sportvereniging niet bij stil staat.
Ook zwemverenigingen moeten aan deze wetgeving voldoen. Om tijdig aan de nieuwe regelgeving te voldoen, moet elke vereniging stappen ondernemen. De AVG-tool, ontwikkeld door NOC*NSF in samenwerking met de Stichting AVG en de sportbonden, kan verenigingen hierbij helpen.


Op de website van de KNZB wordt meer toelichting gegeven op de AVG, veel gestelde vragen, het beleid en statement van de KNZB.

2 pagina's1 2 >