Nieuwsoverzicht

24-11-2018

In de aankomende kerstvakantie organiseert SportGROWtalent twee speciale Synchroonzwem Trainingen voor age 1, age 2 en junioren. Deze trainingen worden georganiseerd op vrijdag 28 december 2018 in het KNZB Zwembad op het KNVB Sportcentrum te Zeist. Voor meer informatie over SportGROWtalent kun je contact opnemen met de heer Johan Aantjes op e-mailadres info@sportgrowtalent.nl.

Klik hier voor meer informatie over deze trainingen.

21-11-2018

Vacatures

 1. Vacatures RSZC: we hebben twee vacatures. Dringende oproep bij deze voor nieuwe commissieleden! Meld je via synchroonzwemmen@knzbzuid.nl of spreek Anette Bistervels of Marlies Vervoordeldonk aan op een wedstrijd.

Reglementen

 1. Per 1 januari 2019 vervroegen we de inschrijvingstermijn voor wedstrijden naar 3 weken voor aanvang van de wedstrijd i.p.v. 2 weken.
 2. We gaan streng toezien op aanlevering aantal juryleden in vergelijking met ingeschreven zwemsters. Conform artikel 3.1.1 in het reglement mag een schaduwlijst worden aangeleverd waar je meisjes op zet die niet mee kunnen doen op basis van ingeschreven juryleden. Als wedstrijd rond komt (minimaal 4 panels!) met opgegeven juryleden, bepaalt de scheidsrechter welke zwemsters van de schaduwlijst mee mogen/kunnen doen.
 3. Voor de Uitvoeringenwedstrijd in juni: we stellen voor om de gemiddelde leeftijd te nemen om de indeling te bepalen qua leeftijdsgroep waarin de uitvoering uitkomt (niet de leeftijd van het oudste meisje). We zijn voornemens dit in te voeren en in het voorjaarsoverleg in mei het officiële besluit te nemen. Bezwaar? Graag indienen per mail voor 1 februari 2019.
 4. We wijzen iedereen er nogmaals op dat voor de Uitvoeringenwedstrijd  de indeling op basis van leeftijdscategorieën plaatsvindt en ook zo benoemd dient te worden in het programma (niet AGE I, AGE II, etc. benoemen als namen voor categorieën maar leeftijdsgroepen). Zie 4.2.5 in het reglement.

Opleidingen

 1. Is er animo voor het volgen van trainerscursus niveau 2? Graag via synchroonzwemmen@knzbzuid.nl melden. Dan inventariseren wij centraal het aantal gegadigden.
 2. Opleiding C: Graag even doorgeven wie hier interesse in heeft!
 3. Er start een 10-cursus in Brunssum op 13 januari. Zie website voor hele overzicht met data.
 4. Inventarisatie juistheid juryleden in Sportlink: op 28 oktober jl. hebben alle verenigingen een mail ontvangen met het verzoek de lijst met juryleden (bijlage bij die mail) te controleren. Van de helft van de verenigingen is nog geen antwoord ontvangen, graag alsnog doorgeven!

Organisatie wedstrijden

 1. We verzoeken iedereen om de capaciteit van het zwembad door te geven. Zie punt 7.e in notulen. Graag per mail.
 2. Vanaf heden willen we graag bij wedstrijden gaan inzwemmen per vereniging i.p.v. inzwemmen op niveau.
 3. Draaiboek voor organisatie wedstrijden is geüpdatete. Zie website onder ‘Reglementen’.

 

05-11-2018

Beste vereniging,

Gisteravond bereikte ons het bericht dat in TM de 100m wisselslag limieten voor de heren niet zichtbaar zijn en dus niet automatisch omhoog komen bij het draaien van de limietlijsten.

Dit vinden wij natuurlijk erg vervelend, zeker omdat na jaren van afwezigheid deze afstand weer op het programma staat.

Tot op heden hebben wij de oorzaak niet kunnen achterhalen, wij vermoeden dat dit in dezelfde lijn valt als de ontbrekende limieten voor de estafettes heren.

Om er toch voor te zorgen dat we een goed kampioenschap te kunnen wegzetten en een eventuele oplossing in de vorm van een .lxf nog wel even op zich kan laten wachten willen wij de volgende procedure in gang zetten:

- De inschrijvingstermijn voor de RWK, welke sluit woensdag 07 november 20.00 uur, blijft onveranderd.

- Tot zaterdag 10 november 20.00 uur kan de vereniging inschrijver per mail in tekst vorm (dus geen .lxf of andere documenten) de namen doorgeven dan de mannelijke zwemmers die in aanmerking komen voor een limiet op de 100m wissel en deze willen zwemmen, indien deze niet op tijd of juist in het ingestuurde .lxf bestand is gekomen. Wij zullen deze handmatig toevoegen aan de wedstrijd met de juiste tijd.

- Na zaterdag 10 november 20.00 uur kan men alleen nog de 100m wissel toevoegen conform de bepalingen (boete á 15 euro als "te late inschrijving")

25-10-2018

Volg de link voor meer info.

2 pagina's1 2 >