Regio Raad Zuid te Tilburg

Locatie en tijdstip:

Woensdag 28 maart 2018
inloop vanaf 19.00 uur
aanvang vergadering 19:30 uur
De Commanderie, Rielseweg 861, 5032 SB Tilburg

U kunt zich opgeven door een mailtje te sturen naar:

regiobureau@knzbzuid.nl

 

Agenda:

1. Opening.
2. Mededelingen met betrekking tot deze vergadering.
3. Verslagen over 2017 o.b.v. ingediende vragen.
    a. Notulen van de Regio Raad Zuid d.d. 29 maart 2017.
    b. Verslagen over het jaar 2017.
    c. Financieel verslag van het jaar 2017.
4. Vooruitblik 2018
    a. Begroting voor het jaar 2018.
    b. Seizoen 2018-2019.
5. Onderscheidingen.
6. Uitreiking prijsvraag(Vlogs).
7. Bestuur.
    a. Bestuursverkiezing.
    b. Benoeming commissieleden.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.