Vervallen: Regio on tour Tilburg

Uitnodiging Regio on tour


Beste verenigingsbestuurders,

Komende november willen we als bestuur van de regio Zuid weer graag in uw provincie komen  om enerzijds een terugkoppeling te geven van o.a. de commissies maar vooral ook luisteren en discussiëren over actuele thema’s en welke antwoorden wij daar als regio en verenigingen samen op kunnen vinden.

De hoofdpunten van de discussie zijn :
• Op welke wijze denkt u als vereniging een bijdrage te kunnen  leveren aan het organiseren en ondersteunen van onze regionale wedstrijden
• Acht u het acceptabel dat het aantal (regio)wedstrijden zal worden teruggebracht wegens onvoldoende bezetting door het vereiste aantal vrijwilligers.

Het bestuur zou het op prijs stellen dat bovengenoemde punten door uw vereniging worden voorbereid.


Op de volgende data en locaties: (aanvang 19.30 uur)

Donderdag 7 november  Clubgebouw RZ, Achilleslaan 6, 6042 JV Roermond

Vervallen: Donderdag 14 november MFA de Symfonie, Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg
    Let op andere locatie dan voorheen!

Donderdag 21 november De Stenge, Stengeplein 1, 4451 CZ Heinkenszand 


Graag wil ik u vragen zich op te geven voor een van deze avonden via regiobureau@knzbzuid.nl
Ik hoop dat wij velen van jullie weer mogen ontmoeten en dat wij een inspirerende avond zullen hebben.


Met vriendelijke groet,
Jos Mous
Voorzitter KNZB regio Zuid