Officialregistratie wordt geautomatiseerd: stap 1 naar officialkalender
02-10-2015

data invoerIn navolging van de automatische verwerking van de uitslagen waardoor competitiestanden, swimrankings en miniorenranglijsten tegenwoordig  al binnen enkele uren beschikbaar zijn gaan we ook de official planning/ uitnodiging en registratie verder automatiseren.

De officialcommissie’s en jullie als wedstrijdorganisaties mailen nu concepten en definitieve pv’s ( en dat moet ook nog even in de testfase) maar we willen daar een slimmere oplossing voor.

Er wordt op dit moment achter de schermen hard gewerkt aan de invoering van de officialkalender. Dit gaat stapsgewijs, we beginnen aan de "achterzijde" ervoor zorgen dat alle officialgegevens juist geregistreerd zijn en alle officialbeurten vanuit de door de organisatie geuploade .lxf (splash) uitslag automatisch worden bijgehouden.
Later komen de onderdelen "planning van officials" ( wat nu met .pdf files online gebeurd) en de "automatische uitnodiging van officials". Maar we kiezen stap voor stap: dus eerst zorgen dat alle gegevens in orde zijn.

We gaan daarbij gebruik maken van 2 programma’s die u nu al gebruikt ( dus niet weer een nieuw programma) nl Splash en Sportlink. Als het goed is zitten alle officials al juist in Sportlink. Daar zullen we nog wel foutjes uit moeten halen maar we hebben de indruk dat dat bestand aardig op orde is.

Hiervoor is het strikt noodzakelijk dat alle officials met de juiste gegevens in Sportlink vermeld staan en dat aan de ROC wordt doorgegeven wanneer een official zijn verenigingslidmaatschap opzegt danwel niet meer fungeert. De database vanuit Sportlink wordt gebruikt als bron voor de registratie en Meetmanager.

In Splash meetmanager gaan we de officials registreren. Veel van jullie doen dat al maar vaak wordt er ook nog met losse worddocumenten en excel sheets gewerkt.  Door de standaardisatie in splash krijgen we de mogelijkheid om alle registraties volautomatisch te doen waarop we op termijn ook van deze mail/post stroom afkunnen.

Omdat de telling van de officialbeurten vanaf nu automatisch gaat moeten de officials wel worden ingevuld in Meetmanager. Bij deze ook het vriendelijke doch dringende verzoek om met ingang van heden te gaan werken met het invoeren en verwerken van de juryopstelling in Meet Manager.

In regio Zuid zijn we betrokken bij de ontwikkeling. Zeeland en Brabant starten per 1 oktober met de digitale registratie en Limburg sluit snel daarop aan wanneer de databases van Zeeland en Brabant goed geconverteerd zijn.

zie de uitleg in Invoeren jury in Meet Manager.docx.