Bijdrage Regeling technisch en organisatorisch kader

Ondersteuning technisch kader

Inhoudende dat aan de verenigingen van de cursisten, die deelnemen aan een door de KNZB te organiseren opleiding voor :
Zwemtrainer niveau 2 en 3
Waterpolo trainer 2 en 3
Synchroonzwemtrainer niveau 2 en 3
Schoonspringtrainer niveau 2 en 3
een financiële bijdrage zal worden verleend ter grootte van 50% in de door de KNZB in rekening te brengen cursuskosten.

De helft van deze regiobijdrage zal aan de vereniging worden verstrekt bij aanmelding van de cursist, waarna de tweede helft wordt uitbetaald na deelname met een voldoend resultaat.
Ter uitvoering van deze regel dient een kopie van het diploma aan het regiokantoor gezonden te worden.

Het bestuur hoopt hiermee de impasse te doorbreken en het gekwalificeerd sporttechnisch kader binnen onze regio op een hoger niveau te brengen.
Daarbij gaat zij er vanuit dat de betreffende vereniging met de cursist na het behalen van het diploma nadere afspraken zal maken over zijn of haar inzet voor die vereniging.

Ondersteunend kader

Ter uitvoering van het verzoek uit de verenigingen op de regioraad heeft het bestuur de cijfers van de officialcursussen nader bekeken en de navolgende regeling opgesteld:
De cursus “4” kost € 65,- (incl. klok). Daarover kan een subsidiebijdrage worden gegeven van€ 30,- (€ 15 bij aanmelding en € 15 bij slagen).
De kosten voor de cursus ”K” zijn € 40,- . Daarover kan een subsidie worden gegeven van € 20,- ( € 10,- bij aanmelding en € 10,- bij slagen)
De cursussen “J”en “2” worden gehandhaafd op het huidige niveau, te weten € 25,- per deelnemer en waarover geen subsidie zal worden gegeven.

Bijzondere toekenningen

Het bestuur van de KNZB regio zuid kan overige cursussen aanduiden als vallend binnen de regeling. Dit zal op deze website gepubliceerd worden.

Vragen en aanmelding kunt u stellen bij Angelie Bink ()

Bijdrageregeling Ondersteuning Sport Technisch Kader .pdf