Downloads

Templates in Meet Manager

Als je een nieuwe wedstrijd wilt aanmaken, begin je met een template. Ook voor wedstrijden welke je elk jaar organiseert en niet standaard aanwezig zijn.

Voordeel is dat alle standaard tabellen en rapporteren van de KNZB al aanwezig zijn. Om het programma en de puntentellingen van vorige keer over te nemen gaat u naar <instellingen><importeer wedstrijdgegevens> en kies daar programma en overige zaken die u wilt overnemen.

De catalogi, rapporten en diskwalificatie codes niet aanvinken, anders komt de oude data weer terug.

http://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/bestuur__organisatie/administratie_sportlink/splash_software/