Instructie voor scheidsrechters en jury

Experimenteerruimte:

Bij de ontwikkeling van de nieuwe tool zullen, net als dat het geval was bij de invoering van de webkalender, een aantal procedures worden aangepast en zullen op een aantal punten ook de reglementen worden aangepast. De werkgroep heeft de KNZB daarom gevraagd om experimenteerruimte.

Het bestuur van de KNZB heeft positief op de vraag van de experimenteerruimte gereageerd en heeft de projectgroep een jaar lang toestemming gegeven om anders te werken dan de reglementen beschrijven.

zie officialkalender zwemmen reglementen.pdf

Wat houdt dit in: Bijlage D1 Administratieve bepalingen deel C daarin staat hoe een proces verbaal eruit zou moeten zien. Dat gaat wat aangepast worden.

In de praktijk betekent dit:

  • dat de regel van de klokkencontrole niet meer nodig is. Geen een scheidsrechter zal zonder geldige klokkencontrole de wedstrijd beginnen. Deze is dus altijd akkoord.
  • Wel zullen de sportlinkcodes van de officials in de lenex moeten zijn ingevuld, dit zal als aanvulling erin komen te staan.
  • Ook op het voorblad zijn regels als aantal afgemeld, ng.za en ng zijn niet meer nodig. De personenen staan tenslotte ook vermeld in de uitslag. De discussie hierin is dat de ng niet volledig onder controle is van de scheidsrechter. Hij kan daar dus ook geen verantwoording voor afleggen en bekrachtigen met zijn handtekening.

Of dit ook allemaal in de nieuwe versie zal worden beschreven, is afhankelijk van de discussies die in de werkgroep en daarbuiten zullen worden gevoerd.

De werkgroep dient hun voorstel in bij de KNZB, welke via de normale route dient te worden goedgekeurd.