Nieuwsoverzicht

23-3-2020

Zojuist zijn nieuwe maatregelen aangekondigd ter bestrijding van het coronavirus. Een hiervan is het verbod op samenkomsten tot 1 juni 2020, ongeacht het aantal personen (geen grens van 100 personen meer).
Dit betekent dat er tot die tijd niet getraind kan worden. Dit heeft ons als RSZC doen besluiten om alle activiteiten, die dit seizoen 2019-2020 nog op de planning staan, af te lassen en het seizoen als verloren te beschouwen.

Activiteiten: aflassen, niet verplaatsen

De volgende activiteiten gaan niet door en worden niet ingehaald/verplaatst:

 • 16 mei: interregiowedstrijd
 • 19 mei: verenigingsoverleg
 • 6 juni: regiokampioenschappen uitvoeringen (die eigenlijk 18 april gepland stond)
 • 20 juni: uitvoeringenwedstrijd

Aan de organiserende verenigingen het verzoek om de reserveringen van zwembaden te annuleren.

Opleidingen

 • 10 official Nederweert: enkel het examen dient nog afgelegd te worden. In overleg met de cursisten wordt t.z.t. een datum gekozen na de zomervakantie.
 • 10 official Brunssum: deze cursus staat gepland in mei en juni. Deze gaat niet door. In overleg met de docent worden nieuwe data gepland voor na de zomer.
 • 9 official door Tessa Popelier: deze cursus is grotendeels afgerond. De docent zal de cursisten informeren wanneer deze cursus na 1 juni zal worden afgerond.

 

Diplomasessies

Eventueel geplande diplomasessies in de periode tot 1 juni dienen ook geannuleerd te worden.

15-3-2020

Zojuist is bekend geworden dat alle eerder aangekondigde maatregelen tot en met 6 april van kracht zijn. Vooruitdenkend en kijkend naar de wedstrijden die nog gaan komen hebben we het volgende besloten.
De regiokampioenschappen uitvoeringen van zaterdag 18 april verplaatsen we naar zaterdag 6 juni, op dezelfde locatie (Geusseltbad Maastricht).
We kunnen op dit moment niet voorspellen hoe de vlag erbij hangt over een paar weken. We kunnen dan ook niet garanderen dat de wedstrijd op dat moment wel door kan gaan. We hopen van wel, maar volgen de richtlijnen van het RIVM en het kabinet. Dus dat is gewoon afwachten.

Andere wedstrijden die komen te vervallen:

 • Op zondag 7 juni stond competitiewedstrijd 5 gepland. Die komt hiermee te vervallen. 
 • Daarnaast dient de aanloopwedstrijd van zondag 5 april, georganiseerd door De Dokkelaers, ook te vervallen.

 

12-3-2020

Vandaag zijn aanvullende maatregelen m.b.t. het coronavirus gepresenteerd door het kabinet en het RIVM. De precieze maatregelen vind je hier.

De KNZB heeft daar ook al een bericht als reactie op gepubliceerd. Dit luidt als volgt:
De KNZB heeft conform de vandaag bekendgemaakte richtlijnen van het kabinet en het RIVM besloten alle competities die door de zwembond worden georganiseerd in het gehele land stop te zetten tot en met 31 maart. De KNZB adviseert daarnaast alle verenigingen om geen verenigingsactiviteiten te organiseren tot en met 31 maart. Naast de wedstrijden geldt dit advies dus ook voor het leszwemmen, trainingen en andere activiteiten die in verenigingsverband plaatsvinden.

Dit heeft ons als commissie doen besluiten de volgende activiteiten in Regio Zuid af te lassen:

 • Regiokampioenschappen figuren 21 maart te Horst
 • Inhaalwedstrijd Age I en Age II 29 maart te Venray
 • Diplomasessie 18 maart te Helmond
 • Diplomasessie 29 maart te Eindhoven

Aan de organiserende verenigingen het verzoek om de reserveringen bij de betreffende baden te annuleren.

Opmerking m.b.t. regiokampioenschappen

We gaan de figurenwedstrijd niet inhalen. Vooralsnog gaan we er vanuit dat de uitvoeringen op 18 april wel door kunnen gaan. Dan nemen we enkel de punten van de uitvoeringen mee t.b.v. rangschikking (geen punten van figuren).

Dit is het nieuws voor dit moment. We houden jullie op de hoogte.

05-9-2019

De planning voor seizoen 2019-2020 is rond. Check Agenda SZ voor alle data, tijden en locaties.

Ook zijn er al enkele cursussen gepland: 11-official en 10-official. Zie daarvoor de Cursussen pagina. Aanmelden kan nog!

05-9-2019

Vanwege nieuwe inzichten heeft een werkgroep van de KNZB de aanloopdiploma’s de afgelopen periode herzien en aangepast. Hiervoor worden bijscholingen georganiseerd door SportGROWtalent i.s.m. KNZB. Tijdens de bijscholing zal de inleider, Esther de Heij, jullie kennis bijspijkeren over de nieuwe inzichten, lesstof en de nieuwe diploma eisen. Op 22 september wordt in Tilburg deze bijscholing gegeven.

Aanmelden kan via de website van KZNB.

21-11-2018

Vacatures

 1. Vacatures RSZC: we hebben twee vacatures. Dringende oproep bij deze voor nieuwe commissieleden! Meld je via synchroonzwemmen@knzbzuid.nl of spreek Anette Bistervels of Marlies Vervoordeldonk aan op een wedstrijd.

Reglementen

 1. Per 1 januari 2019 vervroegen we de inschrijvingstermijn voor wedstrijden naar 3 weken voor aanvang van de wedstrijd i.p.v. 2 weken.
 2. We gaan streng toezien op aanlevering aantal juryleden in vergelijking met ingeschreven zwemsters. Conform artikel 3.1.1 in het reglement mag een schaduwlijst worden aangeleverd waar je meisjes op zet die niet mee kunnen doen op basis van ingeschreven juryleden. Als wedstrijd rond komt (minimaal 4 panels!) met opgegeven juryleden, bepaalt de scheidsrechter welke zwemsters van de schaduwlijst mee mogen/kunnen doen.
 3. Voor de Uitvoeringenwedstrijd in juni: we stellen voor om de gemiddelde leeftijd te nemen om de indeling te bepalen qua leeftijdsgroep waarin de uitvoering uitkomt (niet de leeftijd van het oudste meisje). We zijn voornemens dit in te voeren en in het voorjaarsoverleg in mei het officiële besluit te nemen. Bezwaar? Graag indienen per mail voor 1 februari 2019.
 4. We wijzen iedereen er nogmaals op dat voor de Uitvoeringenwedstrijd  de indeling op basis van leeftijdscategorieën plaatsvindt en ook zo benoemd dient te worden in het programma (niet AGE I, AGE II, etc. benoemen als namen voor categorieën maar leeftijdsgroepen). Zie 4.2.5 in het reglement.

Opleidingen

 1. Is er animo voor het volgen van trainerscursus niveau 2? Graag via synchroonzwemmen@knzbzuid.nl melden. Dan inventariseren wij centraal het aantal gegadigden.
 2. Opleiding C: Graag even doorgeven wie hier interesse in heeft!
 3. Er start een 10-cursus in Brunssum op 13 januari. Zie website voor hele overzicht met data.
 4. Inventarisatie juistheid juryleden in Sportlink: op 28 oktober jl. hebben alle verenigingen een mail ontvangen met het verzoek de lijst met juryleden (bijlage bij die mail) te controleren. Van de helft van de verenigingen is nog geen antwoord ontvangen, graag alsnog doorgeven!

Organisatie wedstrijden

 1. We verzoeken iedereen om de capaciteit van het zwembad door te geven. Zie punt 7.e in notulen. Graag per mail.
 2. Vanaf heden willen we graag bij wedstrijden gaan inzwemmen per vereniging i.p.v. inzwemmen op niveau.
 3. Draaiboek voor organisatie wedstrijden is geüpdatete. Zie website onder ‘Reglementen’.

 

2 pagina's1 2 >