Mededelingen n.a.v. najaarsoverleg 6 nov.
21-11-2018

Vacatures

 1. Vacatures RSZC: we hebben twee vacatures. Dringende oproep bij deze voor nieuwe commissieleden! Meld je via synchroonzwemmen@knzbzuid.nl of spreek Anette Bistervels of Marlies Vervoordeldonk aan op een wedstrijd.

Reglementen

 1. Per 1 januari 2019 vervroegen we de inschrijvingstermijn voor wedstrijden naar 3 weken voor aanvang van de wedstrijd i.p.v. 2 weken.
 2. We gaan streng toezien op aanlevering aantal juryleden in vergelijking met ingeschreven zwemsters. Conform artikel 3.1.1 in het reglement mag een schaduwlijst worden aangeleverd waar je meisjes op zet die niet mee kunnen doen op basis van ingeschreven juryleden. Als wedstrijd rond komt (minimaal 4 panels!) met opgegeven juryleden, bepaalt de scheidsrechter welke zwemsters van de schaduwlijst mee mogen/kunnen doen.
 3. Voor de Uitvoeringenwedstrijd in juni: we stellen voor om de gemiddelde leeftijd te nemen om de indeling te bepalen qua leeftijdsgroep waarin de uitvoering uitkomt (niet de leeftijd van het oudste meisje). We zijn voornemens dit in te voeren en in het voorjaarsoverleg in mei het officiële besluit te nemen. Bezwaar? Graag indienen per mail voor 1 februari 2019.
 4. We wijzen iedereen er nogmaals op dat voor de Uitvoeringenwedstrijd  de indeling op basis van leeftijdscategorieën plaatsvindt en ook zo benoemd dient te worden in het programma (niet AGE I, AGE II, etc. benoemen als namen voor categorieën maar leeftijdsgroepen). Zie 4.2.5 in het reglement.

Opleidingen

 1. Is er animo voor het volgen van trainerscursus niveau 2? Graag via synchroonzwemmen@knzbzuid.nl melden. Dan inventariseren wij centraal het aantal gegadigden.
 2. Opleiding C: Graag even doorgeven wie hier interesse in heeft!
 3. Er start een 10-cursus in Brunssum op 13 januari. Zie website voor hele overzicht met data.
 4. Inventarisatie juistheid juryleden in Sportlink: op 28 oktober jl. hebben alle verenigingen een mail ontvangen met het verzoek de lijst met juryleden (bijlage bij die mail) te controleren. Van de helft van de verenigingen is nog geen antwoord ontvangen, graag alsnog doorgeven!

Organisatie wedstrijden

 1. We verzoeken iedereen om de capaciteit van het zwembad door te geven. Zie punt 7.e in notulen. Graag per mail.
 2. Vanaf heden willen we graag bij wedstrijden gaan inzwemmen per vereniging i.p.v. inzwemmen op niveau.
 3. Draaiboek voor organisatie wedstrijden is geüpdatete. Zie website onder ‘Reglementen’.