Waterpolo Regio Zuid

Hier vindt u alle informatie over het waterpolo binnen de Regio Zuid van de KNZB.
Suggesties voor de website zijn welkom, stuur ze naar

 

Scheidsrechtersbijeenkomst 16 februari

Op zaterdag 16 februari vindt de volgende bijeenkomst plaats voor alle scheidsrechters uit Regio Zuid. De agenda ziet er als volgt uit:

08.30 uur: Inloop + koffie
09.00 uur: Opening door voorzitter RSC
09.05 uur: Mededelingen RSC
09.35 uur: Uitleg workshops
09.45 uur: Pauze
10.00 uur: Workshop – deel 1
11.00 uur: Pauze
11.15 uur: Workshop – deel 2
12.00 uur: Vragen
12.15 uur: Lunch 

Bijeenkomst waterpolosecretarissen en SR-coördinatoren

Op zaterdag 10 november j.l. vond de bijeenkomst plaats voor alle waterpoloscretarissen en de SR-coördinatoren uit regio Zuid. Het getoonde materiaal is hier te vinden: presentatie tijdens de bijeenkomst en de functieomschrijving van de SR-coördinator.

Scheidsrechtersbijeenkomst zaterdag 22 september

Op zaterdag 22 september j.l. vond de bijeenkomst voor alle scheidsrechters uit regio Zuid plaats. Bij een redelijke hoge opkomst zijn de onderstaande presentaties gegeven: 

Presentatie scheidsrechterbijeenkomst
Presentatie "functioneel fluiten en voordeel"
Presentatie "rapportages, signaleringen, praktijk"