Opleidingen

De Regio Scheidsrechters Commissie (RSC) Zuid organiseert twee opleidingen namelijk de W-officialopleiding en de Waterpolo official 3 (scheidsrechter) opleiding.
Beide opleidingen worden op aanvraag van een vereniging of verenigingen georganiseerd, mits er een minimaal aantal deelnemers is.

De minimale groepsgrootte voor beide opleidingen is 8 personen. De maximale groepsgrootte voor de opleiding W-official is 25 personen en 14 voor Waterpolo official 3.

Aanmelden W-officialcursus

Sinds het seizoen 2017-2018 heeft de W-officialcursus een nieuwe, eenvoudiger opzet gekregen. De cursus blijft bestaan uit 3 cursusavonden gevolgd door een examen. Hiervan kan in overleg met de opleidingscoördinator van worden afgeweken.

De kandidaten kunnen worden aangemeld via het inschrijfformulier dat opgestuurd dient te worden naar Wieger Scheepers,  waar men ook terecht kan voor verdere informatie.

Zie ook W-officialopleiding.

Aanmelden scheidsrechtercursus

Voor het seizoen 2017-2018 worden momenteel de scheidsrechter opleidingen ingepland. De cursussen worden gegeven in de periode van februari t/m april 2018.

U kunt zich via de waterpolosecretaris van uw vereniging aanmelden voor deze cursus. Om aan het examen mee te mogen doen heeft u een W-officialdiploma en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)  nodig.
De aanmeldingen kunnen uitgevoerd worden via het inschrijvingsformulier in deze link. Het formulier dient opgestuurd te worden naar Stef van Gils, .
Voor meer informatie kunt u terecht bij Stef van Gils, .