Aanpassing scheidsrechtersopleidingen

LET OP:
Vanaf dit seizoen 2020-2021 zal de aanmelding van kandidaten voor de basiscursus en de vervolgcursus en in de toekomst de regiocursus rechtstreeks bij de KNZB gedaan moeten worden, dus NIET meer bij Wieger Scheepers of Stef van Gils.

Via deze KNZB pagina kan de aanmelding van kandidaten voor een (basis)scheidsrechtercursus gebeuren. Alle informatie hoe deze aanmelding en hoe de cursus en het verdere proces verloopt, is op die pagina te vinden, inclusief de link naar het digitale aanmeldformulier zelf.

De aanmelding wordt gecontroleerd op het bondsbureau en bij akkoord doorgegeven aan de regio, vereniging en betrokken cursist. Dan wordt het verdere proces in gang gezet. Het plannen van het examen is een actie die ligt bij de cursist, vereniging en regio (beoordeling op wedstrijd waar de kandidaat op is aangesteld).

In deze presentatie vindt men verdere uitleg en enkele adviezen voor de basiscursus.