Opleidingen

De Regio Scheidsrechters Commissie (RSC) Zuid organiseert de opleidingen voor wedstrijdofficials, zowel voor diegenen die willen jureren (W-licentie) als voor diegenen die willen fluiten (scheidsrechter). De opzet van deze opleidingen is met ingang van dit seizoen 2019-2020 veranderd.

De opleiding begint met de 'basiscursus scheidsrechter'. Deze bevat het lesmateriaal dat vereist is voor het verkrijgen van de W-licentie en door het succesvol afleggen van een extra praktijkexamen (wedstrijd begeleiden) kan de licentie voor verenigingsscheidsrechter verkregen worden.

Na deze basiscursus kan men nog 2 vervolgcursussen, t.w. SR-2 en SR-3, volgen om zo op een volgend, hoger niveau in de regio wedstrijden te kunnen leiden.

Basiscursus scheidsrechter

De vroegere W-officialcursus is dus vervangen door een e-learning 'basiscursus scheidsrechter'. Deze nieuwe cursus zal ook gevolgd moeten worden voor de licentie om achter de jurytafel te mogen fungeren. In deze presentatie wordt uitgelegd hoe de opzet (theorie en praktijk) van de cursus is.

Het aanmelden voor de basiscursus gebeurt op initiatief van de vereniging. Bij de aanmelding via dit inschrijfformulier is het van belang dat wordt aangegeven of de cursist ook het scheidsrechtersexamen wil afleggen, zie de voorlaatste kolom van het formulier; anders zal alleen het examendeel voor de W-licentie worden afgenomen.

De kosten voor deze basiscursus bedragen € 25,00 per cursist.

De vereniging zal tevens (in overleg met de ) moeten zorgen voor:

  • de naam van de opleider. Hij/zij zal de cursisten begeleiden bij het volgen van de e-learning-cursus. Deze opleider zal, samen met een door de RSC aangewezen tweede opleider, het examen afnemen. De lijst met gecertificeerde opleiders kan bij Wieger Scheepers () opgevraagd worden.
  • het organiseren van een (interne) jeugdwedstrijd, bijvoorbeeld tijdens een training, waarbij het examen afgenomen kan worden. Afhankelijk van het aantal kandidaten zal één of twee wedstrijden nodig zijn.

Aanvullende informatie over de basiscursus is hier op de KNZB site te vinden.

Scheidsrechtercursus deel 2 en 3

Vanaf het seizoen 2019-2020 zal de oude scheidsrechterscursus (SR-3) niet meer gevolgd kunnen worden. Deze wordt vervangen door twee vervolgcursussen (deel 2 en 3), die qua opzet lijken op de e-learning cursus 'basiscursus scheidsrechter'.

Meer informatie over deze vervolgdelen zal beschikbaar komen in september. Voor dringende vragen kunt u terecht bij Stef van Gils, .