W-officialopleiding

De W-officialopleiding leidt op tot W-official en is verplicht om tijdens waterpolowedstrijden aan de jurytafel te fungeren. 
Indien een vereniging een W-officialopleiding wil organiseren dan meldt de vereniging dit aan de opleidingscoördinator van de RSC Regio Zuid (). Hiervoor wordt het aanmeldformulier gebruikt. De vereniging organiseert het volgende t.b.v. de opleiding:

 • Geschikte ruimte (tot 25 personen) voor het geven van het theoretische deel inclusief:
  • aansluiting op internet;
  • beschikking over beamer en projectiescherm;
  • flap-over en schrijfbenodigdheden.
 • Geschikte ruimte om het examen af te nemen (tot 25 personen).

De opleiding bestaat uit 3 dagdelen van 2-2,5 uur en een schriftelijk examen van 1-2 uur (in totaal 4 dagdelen).

De opleidingscoördinator van de RSC:

 • zoekt een opleider indien de organiserende vereniging geen geschikte opleider heeft;
 • zorgt voor de examinator bij het examen;
 • zorgt voor het examenmateriaal en kijkt het examen na.

Een geschikte opleider is een bondsscheidsrechter of bondsrapporteur, een Ya- of Yb-scheidsrechter uit onze regio met voldoende (jaren) ervaring of een W-functionaris met internationale ervaring (EK, WK of OKT). Bij twijfel graag overleg met de W-opleidingscoördinator.

De totale kosten van de opleiding (incl. examen) bedragen € 10,-- per persoon. Dit bedrag dient te worden betaald door de vereniging.
Ook de kosten voor de geschikte ruimte, de reiskosten van de opleider en de eventuele consumpties tijdens de cursus komen ten laste van de vereniging. De kosten van de examinator worden vergoed door regio Zuid.

Na het behalen van het examen stuurt de coördinator W-officialopleidingen de examenresultaten naar de deelnemende vereniging(en) en naar de controleur voor spelers en officials (); deze laatste zorgt ervoor dat de geslaagden in Sportlink worden geregistreerd. Na de registratie in Sportlink is het mogelijk om als functionaris op het DWF te worden vermeld.

Bij problemen met de registratie van de gegevens van W-officials in Sportlink dient u contact op te nemen met de controleur spelers en officials ().