Waterpolo official 3 opleiding

De Waterpolo official 3 opleiding leidt op tot scheidsrechter 3 en is verplicht om tijdens waterpolowedstrijden als scheidsrechter op regio niveau te fungeren.
Indien een vereniging een Waterpolo official 3 opleiding wil organiseren dan vraagt de vereniging bij de opleidingscoördinator van de RSC regio Zuid () een opleiding aan.

De vereniging meldt via het inschrijfformulier haar cursisten aan bij de opleidingscoördinator.

De voorwaarden voor het organiseren van de opleiding:

 • Geschikte ruimte (tot 20 personen) voor het geven van het theoretische deel:
  • aansluiting op internet;
  • beschikking over beamer en projectiescherm;
  • flap-over en schrijfbenodigdheden.
 • Badwater (met geschikt niveau van trainingsgroep) voor praktijkdeel.

De opleiding bestaat uit 7-8 bijeenkomsten inclusief een schriftelijk en mondeling examen.

De opleidingscoördinator van de RSC:

 • wijst twee opleiders per cursusplaats aan;
 • zorgt voor het opleidingsmateriaal (cursusboeken en presentaties);
 • zorgt voor een introductie voor de opleiders;
 • regelt samen met de verenigingen waar de cursus georganiseerd wordt een geschikt theorielokaal (ruimte tot 20 personen);
 • regelt samen met de verenigingen waar de cursus georganiseerd wordt een beamer en een projectiescherm;
 • regelt samen met de verenigingen waar de cursus georganiseerd wordt een flap-over en schrijfbenodigdheden;
 • regelt samen met de verenigingen waar de cursus georganiseerd wordt drinken voor tijdens de cursus;
 • regelt samen met de verenigingen voor het praktijkgedeelte badwater en waterpolospeelsters- en/of spelers;
 • zorgt voor een (her)examen ruimte;
 • zorgt voor de examinatoren bij het examen.

De kosten van de opleiding bedragen € 125,-- per deelnemer.

In het seizoen 2017-2018 wordt per cursist die daadwerkelijk aan de cursus deelneemt (aanwezig is op de cursusdagen) € 25,-- korting verstrekt. Bovendien wordt in het seizoen 2017-2018 per cursist die slaagt voor het examen de fluit, de rode en gele kaart verstrekt en worden de kosten van een wit scheidsrechter T-shirt vergoed.